രണ്ടുമാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ 3200 രൂപ വിതരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.. പുതിയ അറിയിപ്പ്..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് വിഷമവും അതേപോലെതന്നെ റംസാൻ പുണ്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന രണ്ടുമാസത്തെ സാമൂഹിക ക്ഷേമപെൻഷൻ ഏപ്രിൽ മാസം 14ന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും കൈകളിലേക്കും നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

   

നിലവിൽ വിഷു ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടും ഇല്ല എന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുകയുണ്ടായി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദാനം തന്നെയാണ് ഏപ്രിൽ മാസം വിഷുവിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈവശം നൽകുമെന്ന് രണ്ടുമാസത്തെ കുടിച്ച എത്തിച്ചേരുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് 2023 ഒക്ടോബറിലെയും നവംബറിലെയും പെൻഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇതിനു മുൻപോരുകെ സർക്കാർ സെപ്റ്റംബറിലെ അനുവദിച്ചിരുന്നു.

അത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇനി രണ്ടു വിതരണം ആരംഭിക്കുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ ഈ തുക നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകും എന്നാണ് ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ സൂചനകൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ആശ്വാസത്തിന്റെ പങ്കുണ്ട് ഇത് അത് മാത്രമല്ല കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ജീവിതം ലഭിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ ആറു ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ വരുന്ന ആൾകാർ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/TvlkvzlYe8c

Scroll to Top