ഇന്നേദിവസം ഈ നക്ഷത്രക്കാർ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ നടക്കും….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 5 വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് മകരം രാജിക്ക് ശേഷം ചന്ദ്രൻ കുംഭം രാശിയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പോവുകയാണ് മീനം രാശിയിലെ ശുക്കർ ഇന്ത്യയും അതേപോലെതന്നെ സൂര്യന്റെയും കൂടിച്ചേരൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനമായും ശുക്രാത്യത്തെ യോഗം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കൂടാതെ എന്ന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട്.

   

എന്ന് ചരിത്ര മാസത്തിൽ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെയും ഏകാദേശി തീയതി കൂടിയാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഈ രീതിയിൽ പാപമോചനം ഏകദേശം ഏവരും ആചരിക്കുന്നതുമാണ് കൂടാതെ തന്നെ ഏകാദേശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശുക്റായോഗം ശ്രദ്ധയോഗം ശുഭയോഗം അവിട്ടം നക്ഷത്രം എന്നിവയുടെയും ഐശ്വര്യ സംയോജനവും നടക്കുന്നതിനാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുന്നതാകുന്നു .

ജ്യോതിഷപ്രകാരം നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പാപമോചനം ഏകാദേശി നാളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഗുണകരമായ യോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ചില രാശിക്കാർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വന്ന ചേരുക ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ കടാക്ഷവും അതേപോലെതന്നെയും സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷവും ഇന്നേദിവസം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന ചേരുന്നു എന്ന കാര്യവും ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top