വ്യാഴമാറ്റം കൊണ്ട് കോടീശ്വരൻ ആകുന്ന 3 നക്ഷത്രക്കാർ

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടാൻ കുറച്ചു താമസിച്ചുപോയി ചില തിരക്കുകൾ കാരണം പിന്നെ അതിന് എനിക്ക് സുഖല്ലാണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ആരംഭിക്കുക കുറച്ചുദിവസം മുൻപ് അധികം ദിവസമായിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരു അമ്മച്ചി വിളിച്ചെന്ന് വളരെയധികം കരഞ്ഞു പിരിഞ്ഞാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ആ അമ്മച്ചി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ചിട്ടി കമ്പനിയിലേക്ക് കോടികളാണ് അവർ ഇട്ടത് .

   

ചെട്ടി കമ്പനി പൂട്ടിപ്പോയി അവർ എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് തിരുമേനിയും എന്റെ നക്ഷത്രം വന്നിട്ടും രേവതി നക്ഷത്രമാണ് അപ്പോൾ ചിട്ടി കമ്പനിയിലേക്ക് കോടികൾ ഇട്ട് നഷ്ടം പറ്റിപ്പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്റെ ചിട്ടി കമ്പനി ഇട്ട പൈസ പോയതിനുശേഷം ആണ്.

എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടത് എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്ക് വിശ്വാസം തോന്നിയത് ഇത് ജനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനൽ ആണ് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വിശ്വസിക്കാം തിരുമേനിയാണ് പറയുന്നത് ഒക്കെ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top