അറിയിപ്പ് ഇപ്പോൾവന്നുഏപ്രിൽ 9 ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ പെൻഷൻ 3200 വിതരണം ചെയ്യും

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈസ്റ്റർ റംസാൻ വിഷുവും എന്നിവ പ്രമാണിച്ച് ക്ഷേമ പെൻഷൻ കൂടിശികയിൽ 4800 രൂപ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും ധനമന്ത്രിയും കഴിഞ്ഞ മാസം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതാണ് അതിൽ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ പെൻഷനായ 1600 രൂപയുടെ വിതരണം മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഈസ്റ്ററിനു മുൻപായിട്ട് തന്നെ നടത്തിയിരുന്നു ഇനി ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ വിഷുവിന് മുൻപായി രണ്ടുമാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ 3200 രൂപ വീതം വിതരണം ചെയ്യുവാനാണ് സർക്കാർ നടപടികൾ എടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

   

ഏപ്രിൽ 10ന് പെരുന്നാളും വരുന്നതിനാൽ അതിനെയും ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് എങ്കിലും പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിക്കുവാൻ ധനവകുപ്പ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല വിഷു വരുന്ന ഏപ്രിൽ 14 ഞായറാഴ്ച ആയതിനാൽ 13 ശനിയാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ പരമാവധി പേർക്ക് നൽകണമെങ്കിൽ ഒൻപതാം തീയതിയെങ്കിലും വിതരണം തുടങ്ങണം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് .

പെൻഷൻ തുകയെത്തുന്ന 25 ലക്ഷത്തോളം ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള പെൻഷൻ വിതരണം രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും എങ്കിലും 24 ലക്ഷത്തോളം വീടുകളിലേക്ക് സഹകരണ ജീവനക്കാർ വഴി പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്കുള്ള വിതരണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഏകദേശം 10 ദിവസത്തോളം എടുക്കാറുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/C6lmg4YE8Y8

Scroll to Top