കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി 2000 രൂപ വിതരണം ഈ നാല്4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രം തുക അക്കൗണ്ടിൽ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും രാജ്യത്തും ഉള്ള വളരെ വലിയ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ കർഷകരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെയും വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് കിസാൻ സമ്മാന നിധിയും മൂലം പ്രതിവർഷം ലഭിക്കുന്ന ആറായിരം രൂപ 16 ഏകദേശം 32,000 രൂപ കേന്ദ്രസർക്കാർ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കുടിശ്ശികയും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയങ്ങോട്ട് തുക ലഭിക്കണം.

   

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത തുക എപ്പോഴാണ് ലഭിക്കണം എന്നെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ആണ് വീഡിയോ പൂർണമായിട്ടും കാണുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ വളരെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ സമ്മാന നിധിയും അനുകൂലം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അനർഹരായിട്ടുള്ള.

ആളുകൾ മുൻപ് കയറിപ്പറ്റിയതിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെയധികം ആളുകൾക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കുകയും തുക തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള നടപടി ഒക്കെ സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളും കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെ സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പുകൾ ഒക്കെ ചേർന്ന് നടപടിയൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top