ഏപ്രിൽ 11 മുതൽ APL, BPL റേഷൻ ഉടമകൾ 3 കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഏപ്രിൽ 11 മുതൽ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വിജയ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ കൂടി ചെയ്യുക ഏപ്രിൽ മാസത്തെ എപിഎൽ ബിപിഎൽ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കുള്ള റേഷൻ വിതരണം സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

   

ഏപ്രിൽ ആറു വരെ മാർച്ച് മാസം റേഷൻ വിതരണം തുടരുന്നതിനാൽ ഏപ്രിൽ 8 തിങ്കളാഴ്ചമുതലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഏപ്രിൽ മാസം റേഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചത് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ വഴി മഞ്ഞ റേഷൻ കാർഡിനെയും 30 കിലോ അരിയും മൂന്ന് കിലോ ഗോതമ്പ് സൗജന്യമായും രണ്ടു പാക്കറ്റ് ആട്ടാം ഏഴു രൂപ തന്നെ ചെയ്യും പിങ്ക് കാർഡിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും.

നാല് കിലോ അരിയും ഓരോ കിലോ ഗോതമ്പും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും കാർഡിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ആകെ ഗോതമ്പിന്റെ അളവിൽ നിന്നും കുറച്ചേയും അതിനുപകരം മൂന്ന് പാക്കറ്റ് ആട്ടം 9 രൂപ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/pHyfmMznQNY

Scroll to Top