18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരാണോ ? പലിശയില്ലാതെ 5 ലക്ഷം രൂപ കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകുന്ന ലോൺ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വായ്പകൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സർവസാധാരണമാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ പലിശ താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് പലിശ കുറവുള്ള ബാങ്കുകളും ബാങ്ക് ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളും തേടിപ്പിടിച്ച് വായ്പകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ച് പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ കുറവൊന്നും ആയിരിക്കുകയില്ല അതിനാളിൽ ഇപ്പോൾ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ പലിശ ഇല്ലാതെ വായ്പ ലഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഈ പുതിയ പദ്ധതിയുടെ വിശദവിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് .

   

മുൻപായിട്ട് ഈ പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് ചെയ്ത സപ്പോർട്ട് കൂടി തരിക പതിനെട്ടിനും 50 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ പലിശരഹിത വായ്പ നൽകുന്നതാണ് ഇതിനായി പുതിയ പദ്ധതി അഭിഷേക് ഒരു കോടി ആളുകൾ നിലവിൽ ഈ തുക വായ്പയായി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനോ സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതികൾക്കും മറ്റു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിനായി 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് പലിശയില്ലാതെ ഈ വായ്പ ലഭിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/jjyC_jdapUc

Scroll to Top