അമ്മമാർക്ക് 5000 രൂപ വീതം പ്രഖ്യാപിച്ചു റേഷൻകാർഡ് ഉള്ളവർക്ക്.

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം രാജവെമ്പാടുമുള്ള അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതിയും മാതൃവന്ദന യോജന എന്ന പേരിൽ 2017 ജനുവരി ഒന്നിനെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ആദരവായി ഒരു സമ്മാനം ആയിട്ട് കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ക്ഷേമ പദ്ധതിയാണ് പി എം എം വൈ എന്ന് പറയുന്ന മാന്ത്രികൻ അയോജന എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ജനപ്രിയ.

   

പദ്ധതി നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് 5000 രൂപ വീതം അതും ആയിട്ട് എത്തിച്ചേരുന്ന കേന്ദ്ര പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും റേഷൻ കാർഡ് വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ അമ്മമാർക്കു ലഭിക്കുന്ന ഈ ആനുകൂല്യം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വാങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്നതും എന്തൊക്കെ രേഖകൾ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നു.

അറിയിപ്പ് പൂർണമായിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും മറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും എല്ലാം ഈ അറിയിപ്പ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുകയും വേണം കേന്ദ്രസർക്കാനായി യോജന എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി നിലവിൽ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതിയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/ynD6yTk88WE

Scroll to Top