വീണ്ടും 3200 ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം PM കിസാൻ വിപുലീകരിക്കുന്നു

നമസ്കാരം എന്ന പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷനുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ കൂടി ചെയ്യുക സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടം വിഷു കഴിഞ്ഞ് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു 1600 രൂപയുടെ രണ്ടുമാസത്തെ പെൻഷനായ മൂവായിരത്തി ഉറുനൂറ് രൂപയുടെ വിതരണം ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുവരുന്നത് .

   

കഴിഞ്ഞാഴ്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ലഭിച്ചിരുന്നു വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടവർക്കും ഒരു മാസത്തെ തുക വന്നവർക്കും ഇന്നുമുതൽ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തുക എത്തിച്ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും അതേപോലെതന്നെ കേന്ദ്ര വിഹിതം ഉള്ളവർക്ക് രണ്ടുമാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ തുക കാഴ്ചകൾ കേന്ദ്ര വിഹിതമായി 400 രൂപ മുതൽ ആയിരം രൂപ വരെ കുറച്ചാണോ അക്കൗണ്ടിൽ തുക എത്തിയത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/mGjjOxtQYBM

Scroll to Top