സന്തോഷവാർത്ത എത്തി വീണ്ടും കിസാൻ സമ്മാന നിധി 2000 രൂപ മുഴുവനായി പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്സാൻ സമ്മാന നിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത അറിയിപ്പാണ് ഇത് നമുക്ക് അറിയാം 16 സർക്കാർ കേന്ദ്രസർക്കാർ മുടങ്ങാതെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇതുകൂടാതെ തന്നെ പതിനേഴാമത്തെ കിടത്തുക വിതരണം എപ്പോൾ തന്നെ 12000 രൂപ വരെയും ഈ ഒരു തുക ലഭിക്കുന്ന ആർക്കൊക്കെ കൂടാതെ പെൻഷൻ ഈ ഒരു സ്കീമിലെ 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് .

   

3000 രൂപ വീതം കിട്ടുമോ എന്ന് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് വീഡിയോ പൂർണമായിട്ടും തന്നെ കാണുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ട് കാണുക പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തു കാണുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വിശദമായിട്ടുള്ള അറിയിപ്പ് തന്നെ പരിശോധിക്കണം നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം.

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഒരു കിസാൻ നിധി യുവജന നാളിതുവരെ ഒരു കെടുത്തുക പോലും മുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top