ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ സംഭവിച്ച അത്ഭുതം… ഭക്തർ അറിഞ്ഞോ??

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഭക്തരിൽ ഒരാളാണ് ചെമ്പേ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതർ തന്റെ ജീവിതാവസാനം വരെയും ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഭക്തനായി അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു മരിച്ചു 1896 സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കോട്ടായി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ചെമ്പ് എന്ന അഗ്രഹാരത്തിൽ ജനിച്ചുവും തന്റെ ശക്തവും ഉന്മേഷവും.

   

ശ്രുതി ബന്ധവുമായ ശബ്ദത്താൽ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൽ അദ്ദേഹം അത്ഭുതങ്ങൾ നടത്തി തന്റെ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിലെ അകാലമായ പാണ്ഡിത്യം അധ്വനിതമായ ആശ്വര സുധി അചഞ്ചലമായ ശ്രുതി ബന്ധം മധുരമായ ഉയർന്ന ആവർത്തിയിലുള്ള ശബ്ദം എന്നിങ്ങനെ ചെമ്പേതായ പ്രത്യേകതകൾ ആയിരുന്നു തന്റെ എട്ടാം വയസ്സിൽ അരങ്ങേറ്റം.

കുറിച്ച് അദ്ദേഹവും 70 വർഷം നീണ്ട സംഗീത ജീവിതം നയിച്ചുവും സംഗീത പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചയും ആത്മീയതയിലൂടെയും ജീവിതം നയിച്ച അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഉയർച്ചയ്ക്കും കാരണമായി കരുതിയിരുന്നത് ഗുരുവായൂരപ്പനെയായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top