മേട മാസം ആരംഭിച്ചു ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ രാജയോഗം ആരംഭിച്ചു.

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആദിത്യൻ മേടം രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലത്തെയാണ് മേടമാസം എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലവർഷത്തിലെ ഒമ്പതാമത്തെ മാസമാണ് മേടമാസം രാശിചക്ര നിയമപ്രകാരം 360 ഡിഗ്രിയുള്ള രാശിചക്രത്തിന്റെയും ആരംഭ ബിന്ദു എന്നു പറയുന്നത് സൂര്യൻ മീനത്തിൽ നിന്നും മേടത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നത് ഈ സമയം തന്നെയാകുന്നു.

   

ഈ വർഷത്തെ മേടമാസം മുപ്പത്തിയൊന്നാം ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ട് 224 ഏപ്രിൽ 14 മുതൽ മേയ് 14 വരെയാണ് മേടമാസം എന്ന് വരുന്നത് ഈ മേട മാസത്തിൽ ചിലർ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതായി സമയം തന്നെയാകുന്നു നേതാക്കളുടെ സമയം എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം .

എന്നാൽ ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാകുന്നു ഈ രണ്ടു നക്ഷത്രക്കാരും ഈ രണ്ടു വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന നക്ഷത്രക്കാരും ശ്രദ്ധയോടെ തന്നെ മുന്നോട്ടു പോകുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top