6 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ നാളുകാരെ തേടി പണം വരും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. വേദ ജ്യോതിഷപ്രകാരം ചില കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മാർച്ചയും 31 ശുക്രൻ മീനം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഏപ്രിൽ 23 വരെ ശുക്രൻ മീനം രാശിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നതാണ് വാസ്തവം നേരത്തെ തന്നെ രാഹുവും മീനം രാശി ഉണ്ട് ഒന്നര വർഷക്കാലമാണ് അതായത് .

   

വളരെ നീണ്ട സമയമാണ് രാഹുവും ഒരു രാശിയിൽ ഉണ്ടാവുക ഈ വർഷം മുഴുവൻ രാഹവും മീനം രാശിയിലാണ് ഉള്ളത് അതിനാൽ തന്നെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള രാജ്യയോഗം വന്ന ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് സമയം തന്നെയാണ് എന്താണ് വിപരീതമായ രാജ്യയോഗം അതേക്കുറിച്ച് ആദ്യമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രാഹുവിന്റെയും ഷുഗറിന്‍റെയും മീനം രാശിയിലുള്ള കൂടിച്ചേരൽ 50 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിപരീതരാജയോഗം വന്ന ഭവിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top