റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവരും പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന അറിയിപ്പ്….

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം 2024 ഏപ്രിൽ മുതൽ ചെയ്യേണ്ട മസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ നിലവിൽ 2024 ഏപ്രിൽ മുതൽ നടത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനുമുമ്പായി ഈ പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഒരുതരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വീഡിയോ സോങ് മതസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളോ ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതല്ല.

   

തികച്ചും ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അറിയിപ്പുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോസ് ഇവിടെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് സേവനങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരാം അതുകൊണ്ട് പുതിയ വീഡിയോസ് ലഭിക്കാൻ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് .

റേഷൻ കാർഡ് മാസ്റ്ററിംഗ് ആണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ആയിരുന്നു സർക്കാർ ഇതിനു സമയം പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ നിരന്തരമായ സർവർ തകരാറും മൂലം മസ്റ്ററിംഗ് പല ആളുകൾക്കും പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഏകദേശം 5% ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് മാസ്റ്ററിങ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top