എല്ലാ സ്ത്രീകളും അറിയേണ്ടത്.. അമ്മമാർക്ക് കേന്ദ്ര സമ്മാനം 5000 രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ…

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾക്കായി വിവിധ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ ധനസഹായ പദ്ധതികൾ നിലവിലുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ എ പി എൽ ബി പി എല്‍ റേഷൻകാർഡ് വ്യത്യാസമില്ലാതെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ധനസഹായം ലഭിക്കുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ ധനസഹായ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി തരുക ഫേസ്ബുക്കിൽ .

   

കാണുന്നവർ പേജ് കൂടി ചെയ്യുക നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ് വന്ദന യോജന പദ്ധതി 2017 ജനുവരി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ആദരവായിയും സമ്മാനമായിട്ടും കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേമ പദ്ധതിയാണ് പി എം ഇ വൈ അഥവാ മാതൃവന്ദന യോജന എന്നു പറയുന്ന പദ്ധതിയും നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് .

5000 രൂപ വീതം മൂന്ന് എത്തിച്ചേരുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ നടത്തുവാൻ സാധിക്കും റേഷൻ കാർഡ് വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ അമ്മമാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ ആനുകൂല്യം എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/ZaTnZrlPpJY

Scroll to Top