പ്രായമായവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത | സർക്കാരിന്റെ 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൗജന്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷൂറൻസ് 2024 ൽ 2 മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിൽ അവർക്കും ഒരുക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സംയുക്തമായ നടത്തിപ്പിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ സൗജന്യ ചികിത്സ ഒരു വർഷം ലഭിക്കുന്ന ചികിത്സ പദ്ധതി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ ഉണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് 75 ലക്ഷത്തോളം ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാടു വഴിയും സൗജന്യ ചികിത്സാല ലഭിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഈ സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്ന അവരുടെ എണ്ണം കൂടുവാൻ പോകുന്നതിന്റെയും.

   

ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഇൻഷുറൻസിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ അപ്ഡേറ്റുകളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുൻപായിട്ട് എല്ലാവിധ കേന്ദ്രസംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെയും അറിയിപ്പുകളുടെയും ഏറ്റവും പുതിയ ഇൻഫർമേഷനുകളുമായി ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് കൂടി ചെയ്യുക.

കേരളത്തിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൗജന്യ ചികിത്സാ പദ്ധതിയായ കാരുണ്യ ഇൻഷുറൻസുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് സൗജന്യ ചികിത്സ പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/NGBd8Pq_-7o

Scroll to Top