പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 2000 കിട്ടുന്നവർക്ക് പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മലയാളികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന രാജ്യം കാത്തിരിക്കുന്ന ആ വമ്പൻ സഹായം ആയിട്ടുള്ള ക്വിസ് സമ്മാന നിധിയുടെ 2000 രൂപയുടെ വിതരണസമയവും കേന്ദ്രസർക്കാർ അനൗൺസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു മെയ് മാസമാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് 2000 രൂപ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റ ചട്ടം നമ്മുടെ രാജ്യം ഒട്ടാകെ നിലനിൽക്കുന്നത് .

   

കൊണ്ട് കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ ഈ തുടർ വിതരണം ഇപ്പോൾ സാധിക്കുകയില്ല ഏപ്രിൽ മാസം തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്ത ആനുകൂല്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ 2000 രൂപ വാങ്ങുന്ന എല്ലാവരും 16 ലഭിച്ച എല്ലാവരും ഈ അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കിസാൻ സമ്മാനം നിധിയുടെ ആനുകൂല്യം മുടങ്ങാതെ നമ്മളെല്ലാം വീടുകളിലേക്ക് ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന സഹായമാണ്.

ഈ സഹായം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റതവണ പുതുക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്വയ്സി അതോടൊപ്പം തന്നെ ലാൻഡ് സീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കടമ ഇതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ആധാർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സീഡിങ് കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/gvCtwqep3vI

Scroll to Top