വീണ്ടും പെൻഷൻ 1600 മാത്രം നാളെ തുക എടുക്കും കടപ്പത്രം പുറത്തിറക്കി പുതിയ അപേക്ഷ

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് കൂടി ചെയ്യുക പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷം ആരംഭിക്കുന്ന ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ആദ്യഘട്ടം ആയിട്ട് 3000 കോടി രൂപ കടമെടുക്കുവാൻ സംസ്ഥാനത്തിനും കേന്ദ്ര അനുവദി ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ ആയിരം കോടി രൂപ സംസ്ഥാനം ഇന്ന് കടമെടുക്കുകയാണ്.

   

റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ മുംബൈ ഫോട്ടോ ഓഫീസിലെയും ഇക്ബ സംവിധാനം വഴിയുള്ള കടപത്ര ലേലത്തിലൂടെയാണ് ആയിരം കോടി രൂപ ഏപ്രിൽ 23നേം കടമെടുക്കുന്നത് നേരത്തെ 2000 കോടി രൂപ കടമെടുക്കും എന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നാൽ ധനവകുപ്പിന്റെ വിജ്ഞാപനം വന്നപ്പോൾ ആയിരം കോടി രൂപയാണ് ഇന്ന് കടമെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിനും.

ഒരു മാസത്തെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനുകളും സർക്കാർ സഹായത്തോടുകൂടിയുള്ള പെൻഷൻ വിതരണം നടക്കുന്ന പതിനാറ് ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷനുകളും നൽകുന്നതിന് 900 കോടി രൂപയോളം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/BqlVaTamuSE

Scroll to Top