60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് സർക്കാർ നൽകുന്ന 7 സാഹയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ 60 വയസ്സിനും മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കാണും ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സർക്കാർ അത് ഓരോ സർക്കാരും ഓരോ സമയത്ത് നൽകുന്ന വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറിച്ച അറിയിപ്പുകൾ ആണ് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് 60 വയസ്സു അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരെല്ലാം ഈ അറിയിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക.

   

അല്ലെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് കൃത്യമായി അറിയിപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കുകയും വേണം വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് എല്ലാം ഈ ഇതുപോലുള്ള അറിയിപ്പ് ഷെയർ ചെയ്തു എത്തിക്കുക 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് സർക്കാർ നൽകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആനുകൂല്യമാണ് വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ എന്ന സ്കീം കീഴിലാണ്.

പെൻഷൻ നൽകി വരുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് 1600 രൂപ എന്ന നിലയിലാണ് ബുദ്ധിമാസം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് സർക്കാർ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് അംഗങ്ങൾ ആകുന്നതിനു വേണ്ടിയും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ കോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ പ്രായനിലയിൽ ഒരു രേഖ കൃത്യമായിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/0zV55jlST-w

Scroll to Top