പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വമ്പൻ സഹായം 10,000 ഏപ്രിൽ 30 മറക്കല്ലേ

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ പദ്ധതി ആയിട്ടുള്ള സമ്മാനം നിധിയുടെ സഹായം ഇലക്ട്രോണിക് കെവൈസി നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10000 രൂപ കേന്ദ്രസർക്കാർ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നൽകാൻ പോകുകയാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അക്കൗണ്ട് എടുത്തവർക്കും എല്ലാം 10000 രൂപ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും കിസാൻ സമ്മാന നിധിയുടെ ആനുകൂല്യം വാങ്ങുന്ന എല്ലാവരും ഇതൊരു.

   

അറിയിപ്പായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക ഏപ്രിൽ മാസം മുപ്പതാം തീയതി വരെ അതായത് ചൊവ്വാഴ്ച വരെ നമുക്ക് സമയം സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു മുൻപാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് അതായത് കിസാൻ സമ്മാനം നിധി പദ്ധതിയിൽ അലഹുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും മൂന്ന് കടമകൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ മുൻപു തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒറ്റതവണ പുതുകൽ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് എസി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കൃഷി ഭൂമിയുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ ലാൻഡ് സീഡിങ്ങ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം.

ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ അക്കൗണ്ടിലും ആധാറും അക്കൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബാങ്ക് സിഡിങ്ങും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടമ അത് പൂർത്തീകരിച്ച അക്കൗണ്ട് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/6-gG13p0GFw

 

Scroll to Top