സന്തോഷവാർത്ത കുടിശ്ശിക പെൻഷൻ 3200 രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ

നമസ്കാരം എന്ന പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളും വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ മൂന്നുമാസത്തെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് തുക വിതരണം ചെയ്തു അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ മൂന്നുമാസിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ .

   

ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത കെടുത്തുക വിതരണം ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ തുക എത്രകടുവായിട്ട് കിട്ടുക എന്ന് സമ്മതിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള അറിയിപ്പുകൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് പരമാവധി എത്തിക്കുക നമുക്ക് വിശദമായിട്ടുള്ള അറിയിപ്പ് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ക്ഷേമ പ്രസിഡന്റ് കുടിച്ചു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ അറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top