കേരളത്തിൽ ഉഷ്ണതരംഗം പ്രഖ്യാപിച്ചു എല്ലാ ജില്ലകളിലും അതീവ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉഷ്ണതരംഗം കൂടി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വരണം അതോറിറ്റി ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലും കൊല്ലത്തും.

   

തൃശൂരിലും എല്ലാം സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അംഗൻവാടികൾ ഒരാഴ്ച കാലത്തേക്ക് അടച്ചിടാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദീപ ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ പരീക്ഷണം പരിശീലനങ്ങൾ അവധിക്കാലം കോച്ചിംഗ് ക്ലാസുകൾ ഇനി അതോടൊപ്പം .

തന്നെ രാവിലെ 11 മണി മുതൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് വെയിൽ ഏൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തികൾ നിർത്തിവയ്ക്കാനുള്ള ഉത്തരവുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായിട്ട് തന്നെ വിവിധ നിയമങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/mjuuR07dfnE

Scroll to Top