കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വഴിപാട് നടത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചവർ എല്ലാവരും ഇന്ന് കോടീശ്വരന്മാർ,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരുപാട് പേര് എന്റെ അടുത്ത് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നേരം നോക്കാൻ ആയിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് ഒരു പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന കാര്യം തിരുമേനിയും എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നില്ല ദുഃഖവും ദുരിതവും വിട്ടൊഴിയുമെല്ലാം ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒരു രീതിയിലും ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ അവസ്ഥയിലാണ് .

   

എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഞാനീ പ്രശ്നം വച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന കാര്യം എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യം എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരദേവത കോപം അല്ലെങ്കിൽ.

കുടുംബ ദേവതയുടെ ദുഃഖമാണ് എന്താണ് കുടുംബ ദേവതയുടെ ദുഃഖം അതായത് നിങ്ങളുടെയും വീടിനെയും നിങ്ങളുടെയും ഒരു കുലത്തിനെയും സംരക്ഷിച്ച് പോരാനായിട്ട് തലമുറകൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പൂർവികർ സ്ഥാപിച്ച നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബദേവതാം ദുഃഖിതയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top