മെയ് മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം… APL BPL ഉപഭോക്താക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ….

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റേഷൻ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും തന്നെ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായിട്ടും കാണുക വീഡിയോയിലേക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക നമുക്ക് വിശദമായിട്ടുള്ള അറിയിപ്പ് നോക്കാം നമുക്ക് അറിയാം ഈ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം ഇതുവരെയായിട്ടും .

   

ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ചു ദിവസം കൂടി ഇതിനെ വിതരണം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ചയോടുകൂടി മാത്രമായിരിക്കും മെയ് മാസത്തിലെ ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ റേഷൻ വിതരണം അവസാനിച്ചയും മെയ് മാസത്തെ തുടങ്ങാം അതിനു മുൻഭാഗ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇനിയങ്ങോട്ട് പക്ഷേ കിട്ടുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ് കാരണം ലോകസഭ ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ലോകസഭ ഇലക്ഷനെയും.

സ്പെഷ്യൽ വിതരണം ഒക്കെയും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നീല കാർഡിലും വെള്ളകാർഡിലും ഒക്കെ നാല് കിലോ അരി ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസരമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top