ക്ഷേമ പെൻഷൻ 2024 മെയ് മാസത്തിലെ 3 പ്രധാന അറിയിപ്പ് 3200 വിതരണം ഈ ദിവസം പെൻഷൻ മസ്റ്ററിങ്ങ് വീണ്ടും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലോകസഭാ ഇലക്ഷൻ ശേഷമുള്ള ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം മെയ് മാസത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് വരുന്ന ജൂൺ നാലിന് ശേഷം അതായത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റ അവസാനിക്കുന്ന തീയതിക്ക് ശേഷം ആയിരിക്കും ക്ഷേമപെൻഷനുകൾ വിതരണം ഉണ്ടാകുക എന്ന രീതിയിലും വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു മെയ് മാസത്തെ പെൻഷൻ വിതരണം ഉൾപ്പെടെയും ഈ മാസം .

   

അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ആണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജും ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക വീട് വരെ ചെയ്ത സപ്പോർട്ട് കൂടി തരിക ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് വാർഷിക മാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സർക്കാറിന്റെയും 1600 രൂപ വീതം ക്ഷേമപെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർഷവും ഒരിക്കൽ നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞവർഷം .

മുതൽ സർക്കാർ തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പോയി പെൻഷൻ ബയോമെട്രിക് മാസ്റ്ററിങ് നടത്തുന്നതിനെയും 30 രൂപയും കിടപ്പുരോഗികൾ പ്രായാധിക്യമുള്ളവർ തുടങ്ങിയവർക്കായി അക്ഷയ ജീവനക്കാർ വീട്ടിൽ വന്ന് മാസ്റ്ററിങ് നടത്തുന്നതിനെയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം സർക്കാർ പെൻഷൻ മാസത്തിൽ നടത്തിയത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/zRcamZY8R5w

Scroll to Top