ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി കഴിയുമ്പോൾ ഈ നാളുകാർക്ക് നല്ല കാലം പിറക്കുന്നു….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വ്യാഴവും കേതുവും ചേർന്നിട്ടാണ് നവ പഞ്ചമിയോഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവാണ് വ്യാഴം എന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനാൽ തന്നെ വ്യാഴമാറ്റം ഇത്തരത്തിൽ നവ പഞ്ചമിയോഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുവാൻ കാരണമാകുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം.

   

ഈ മാസം വ്യാഴം ശുക്രൻ്റെ രാശിയായി ഇടപതിലാണ് സംക്രമിക്കുന്നത് ഇതിനാൽ തന്നെയും ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പല രാശിക്കാരിലും വന്നുചേരുന്നതാകുന്നു കൂടാതെ മറ്റൊരു കാര്യവും ഈ നിമിഷം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കേതുവിന്റെയും കന്നിരാശി സംക്രമണവും വളരെയധികം ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതായ ഒന്നുതന്നെയാണ് .

ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ചു വരുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നവ പഞ്ചമിയോഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന കാര്യവും ഓർക്കുക എന്നാൽ ജ്യോതിഷപ്രകാരം നാം നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നവ പഞ്ചമിയോഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചിങ്ങം രാശിയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top