വൈശാഖ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച്ച, നാളെ ഇങ്ങനെ കണികണ്ട് ഉണരൂ, സർവ്വൈശ്വര്യം

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വൈശാഖം മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയാകുന്നു വൈശാഖമാസത്തിലെയും ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ചയും മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട് അത് അക്ഷയതൃതീയ ദിവസം കൂടിയാണ് ആ അക്ഷയതൃതീയയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ചേർന്ന് വരുന്ന അതിവിശുദ്ധമായ ദിവസമാണ്.

   

നാളത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെമ്പാടും ഉള്ള മഹാലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ലോകത്ത് എമ്പാടുമുള്ള ലക്ഷ്മി നാരായണ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രത്യേക പൂജകളും വഴിപാടുകളും നടക്കുന്ന ദിവസമാണ് നാളത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നാളത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്താലും അതിനെ 100 ഇരട്ടിയ ബലം എന്നാണ് പറയുന്നത് .

അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാരണവന്മാരെ കുരുക്കന്മാരും ഒക്കെ പറയുന്നത് അക്ഷയതൃതീയ നാളിൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്യരുത് അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ മുതിരരുത് അഹങ്കാരം കാണിക്കരുത് നമ്മൾ സൽ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടണം അതുകൊണ്ടാണ് 100 ഇരട്ടിയായിട്ട് ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top