ഈ 6 നാളുകാർ ഒരിക്കലും കറുത്ത ചരട് ധരിക്കരുത് മരണ ദുഖം ഫലം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കറുത്ത ചരട് ധരിക്കുന്നവർ നിരവധിയാകുന്നു ചിലർ അത് അരയിലും കാലിലും കഴുത്തിലും കയ്യിലും എല്ലാം കെട്ടി നടക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ധരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വരും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നിരവധി പേരാണ് ഇത്തരത്തിൽ കറുത്ത ചരടിൽ ധരിക്കുന്നത് പലരും ദൃഷ്ടി ദോഷം മാറുന്നതിനും കണ്ണേറിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നതിനും എല്ലായിപ്പോഴും കറുത്ത ചരട് ധരിക്കാറുമുണ്ട് .

   

ഇത് കൂടാതെ ഭയത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി കറുത്ത ചരടുകം ജപിച്ച കെട്ടുന്നവരും നിസ്സാരമല്ല എന്നാൽ ഇത് ധരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത രണ്ട് രാശിക്കാർ ഉണ്ട് ഈ 12 രാശിക്കാർക്കിടയിൽ രണ്ട് രാശിക്കാരാണ് ഇത്തരത്തിൽ കറുത്ത ചരട് ധരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത രാശിക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ കറുത്തരിക്കുന്നതിലൂടെ ചൊവ്വയുടെ ദോഷഫലത്തെയും വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്.

എന്നാൽ എന്താണ് ഇതിന് പിന്നിലെ കാരണം എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറുത്ത ചരട് ധരിച്ചാൽ അതിരാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കും എന്നും ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികളും അതേപോലെതന്നെ വെല്ലുവിളികളും ഇവർക്ക് നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നുമാണ് അർത്ഥം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top