ജൂൺ മുതൽ മസ്റ്ററിങ്ങ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ E-KYC മസ്റ്ററിങ്ങ് റേഷൻ, പെൻഷൻ, ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ,PM കിസാൻ ചെയ്യാത്തവർക്ക് മുടങ്ങും

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഒക്കെ വീടുകളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന റേഷനും പെൻഷനും ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്ര സംസ്ഥാനം ആനുകൂല്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഒക്കെ തടസ്സമില്ലാതെ തുടർന്നും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മസ്റ്റാറിങ് ചെയ്യേണ്ടത് നടപടികളാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഗുണഭോക്താക്കളാണോ കൈപ്പറ്റുന്നത് എന്നും അർഹതയുള്ളവർ തന്നെയാണ് വാങ്ങുന്നത് എന്നും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായിട്ടാണ് ആധാർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള.

   

മസ്ജിദ് നടപടികൾ സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്നത് ഓരോ തവണ മാസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുമ്പോഴും ലക്ഷക്കണക്കിന്യം കണ്ടെത്തി പുറത്താക്കുന്നതിലൂടെ കൂടി കണക്കിന് രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ചിലവ് ചുരുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിനാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മസ്ജിദ് നടപടികൾ സർക്കാരുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ആധാര വിവരങ്ങളുമായി.

ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ബയോമെട്രിക്കൽ മെഷീനിൽ കൈവിരലുകൾ അമർത്തി ഗുണഭോക്താവ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നും ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നത് യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താവ് ആണ് എന്നും സർക്കാരിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് നടപടിയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/Lh2GYtS7ApU

Scroll to Top