രാജ്യത്തിനി പുതിയ സ്വർണ്ണ നിയമം!20,000 രൂപ മാത്രമേ കയ്യിൽ ലഭിക്കൂ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം രാജ്യത്ത് സാധാരണക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സ്വർണ നിയമം റിസർവ്ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും രാജ്യമെമ്പാടും സ്വർണ്ണം പണയം വയ്ക്കുന്നവരെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദിനംപ്രതി സ്വർണ്ണവില കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യം ഒരുപക്ഷേ പണിക്കൂലി കൂടി ഈടാക്കിയ ഒരു പവൻ സ്വർണം ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോഴേക്കും 75,000 രൂപയോളം നമ്മുടെ കയ്യിൽ .

   

നിന്നും അതായത് മുക്കാൽ ലക്ഷത്തോളം കയ്യിൽ നിന്നും പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെ എല്ലാം കൈവിഷം ഒരു പൊന്നെങ്കിലും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ അവരുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഈ സ്വർണം എന്ന് അദ്ദേഹം ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാങ്കിംഗ്.

ഇതര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒക്കെ വഴിയും വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഈ സ്വർണം പണയം വെച്ച് നമുക്ക് വായ്പ ലഭിക്കും ഏറ്റവും ആഗസ്നീയമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ പ്രോസസിങ് ടൈം ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്വർണപ്പണയം വായ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/pDFS_Zcw9kA

Scroll to Top