ക്ഷേമപെൻഷൻ സുപ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ കിഫ്ബിയും പെൻഷൻ വിതരണ കമ്പനിയും പൂട്ടുന്നു

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മാസം 1600 രൂപ വീതം സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാവരും അറിയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നവർ പേജ് കൂടി ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക് ചെയ്ത സപ്പോർട്ട് കൂടി തരുക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ക്ഷേമ പെൻഷൻ കൂടി ചെവിയിൽ നിന്നും മൂന്നു മാസത്തെ പെൻഷൻ തുക വിതരണം ചെയ്ത സർക്കാറിനു മുൻപിൽ ഈ മാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള.

   

ആറുമാസത്തെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ വിതരണം ചെയ്യുക എന്ന് അദ്ദേഹം വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് എന്നാണ് ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ആറുമാസത്തെ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക കൊടുത്തു തീർക്കുവാൻ 4800 കോടിയാണ് വേണ്ടത് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം തുടങ്ങുന്ന ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ എല്ലാ മാസവും പെൻഷൻ നൽകുമെന്ന് ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് മെയ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പെൻഷൻ നൽകുവാൻ ധനകാര്യ വകുപ്പ് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇത് ഡിസംബർ.

മാസത്തെ കുടിശ്ശി കപ്പച്ചൻ തുകയായിരിക്കും ക്ഷേമപെൻഷൻ നൽകുന്നതിന് രൂപീകരിച്ച കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ കൺസോളിൽ നിന്ന് വായ്പ തുക ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുവാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/dKqIqJ7fwbc

Scroll to Top