വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അൽഭുതം…

നമസ്കാരം എന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മുമ്പിൽ വലിയ നമസ്കാരം മണ്ഡപം ഉള്ള വലിയ ശ്രീകോവിലിൽ ആണ് പരമശിവനെ പ്രകൃതി ചിരിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് അഭിമുഖമായിട്ടാണ് പ്രതിഷ്ഠ പാർവതി സമേതനായി കൈലാസത്തിൽ അമരം നാം സദാശിവൻ എന്നതാണ് പ്രതിഷ്ഠാ സങ്കല്പം പരിഭ്രമ സങ്കല്പമുണ്ട് മറ്റു ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിലെതു പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും.

   

ശിവലിംഗമാണ് പ്രതിഷ്ഠ എന്നാൽ ദിവസേന നടക്കുന്ന നെയ്യഭിഷേകം മൂലം ശിവലിംഗം കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല അഭിഷേകം കഴിഞ്ഞു നീക്കം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം അങ്ങനെ നീ അടിഞ്ഞുകൂടി സ്വയം ഒരു ശിവലിംഗം രൂപപ്പെട്ടു അതാണ് എന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്ന ഭക്തർ ദർശിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലമായ കൈലാസ .

പർവതത്തെയും അമർനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെയും മഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള ശിവലിംഗത്തെയും ഇത് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു വട്ടശ്രീ കോവലിൽ മൂന്നാമത്തെ അറിയാമെന്ന് ഗർഭഗൃഹത്തിനുള്ളിൽ നീ കൊണ്ടു മൂടി മനുഷ്യനാകാത്ത വിധത്തിൽ ജ്യോതിർലിംഗം ആയിട്ട് വടക്കുന്നാഥൻ ദർശനം അരുളുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top