കുടുംബത്തിനായി ഇതിലും നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്യാനില്ല – സ്ത്രീകൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ടത്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു അമ്മയായ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകത്തിൽ താൻ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഈ ലോകത്ത് തനിക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിസംശയം പറയും അതുതന്നെ മക്കളാണ് തന്റെ പൊന്നോമനകളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മക്കൾക്കും എത്ര പ്രായമായാലും ഇനി അറബ് വയസ്സുള്ള മകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അമ്മയ്ക്ക് അവൻ എന്നും കുഞ്ഞു .

   

തന്നെയാണ് തന്റെ പൊന്നോമനയാണ് അമ്മമാർക്ക് ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ അത്രയും തന്നെ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആശങ്കകളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആശങ്കകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മക്കൾ ചിലപ്പോൾ ദൂരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും വീട്ടൊക്കെ വിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ജോലിസംബന്ധം ആയിട്ടും പഠനസംബന്ധമായിട്ടും ഒക്കെ പലയിടങ്ങളിലായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോകുകയും വരുകയും യാത്ര ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മമാരുടെ മനസ്സിൽ നൂറു നൂറു ചിന്തകളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top