വീടിന്റെ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയ്ക്ക് ചെയ്‌താൽ മതി കഷ്ടകാലം തീർന്ന് ജീവിതം രക്ഷപെടാൻ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വാസ്തുപരമായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ താമസിക്കുന്ന നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ വാസ്തു ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പൂജയും വഴിപാടും ക്ഷേത്രദർശനവും ഒക്കെ നടത്തിയാലും നമുക്ക്.

   

ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടുവാൻ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള ദുരിതങ്ങൾ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ രോഗ ദുരിതങ്ങൾ നമുക്കുള്ള സമ്പത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ കടബാധ്യതകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ വാസ്തുവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സത്യം തന്നെയാണ് .

പലരും ഈ ഒരു സത്യം കാണാതെയാണ് ജോത്സ്യന്മാരുടെ അടുത്തും അതേപോലെതന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വഴിപാട് കൗണ്ടറുകളിലും ഒക്കെ എത്തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെയും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വസ്തുപരമായിട്ട് നമ്മുടെ വീടിനെ എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുവരുത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top