ജൂൺ 5 മുതൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം PM കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി വീണ്ടും 2000 വിതരണം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ധനസഹായം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും നിലനിൽക്കുന്ന കർഷക കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന 2000 രൂപ പദ്ധതിയും പി എം കിസാൻ സമ്മാനം നിധിയുടെ പതിനേഴാമത്തെ വിതരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാന അറിയിപ്പ് .

   

കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഏലി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നെങ്കിലും പദ്ധതി വീണ്ടും തുടരുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ നിയമനിർമാണങ്ങളും ഇപ്പോൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ പദ്ധതി നിലയ്ക്കുകയില്ല ഈ ധനസഹായം വീണ്ടും തുടർന്ന് ലഭിക്കാൻ ആയിട്ടും പോവുകയാണ് നിലവിൽ ചിലർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 8000 രൂപയോളം.

ആണ് ഇനി പതിനാറാമത്തെ 2000 ലഭിച്ചവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതും വീണ്ടും ഒരു 2000 രൂപയാണ് ഇതിന് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് കർഷകർ അതിനു മുൻപ് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ ആണ് വീഡിയോയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അറിയിപ്പ് പൂർണമായിട്ടും ഒന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/p_KE2cbdOMA

Scroll to Top