എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന നാളത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ മോദിജിയുടെ 2000 രൂപ ജൂൺ 5 ബുധൻ പുതുക്കൽ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് അറിയിപ്പുകൾ ആണ് വീഡിയോ വഴി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെയും ജനപ്രിയ ആനുകൂല്യം കിസാൻ സമ്മാന നിധിയുടെ പതിനേഴാം തികയിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ധനസഹായം വീണ്ടും തുടരുന്നതാണ് അതായത് വെറും വർഷങ്ങളിൽ തുടരുന്നതാണ് എന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ കിസാൻ സമ്മാനം നിധി ആനുകൂല്യം .

   

ഭാഗികമായിട്ട് തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചിലരുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അടുത്തഘട്ടം മുതൽ അവർക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും അതിന്റെ കാരണം ഇലക്ട്രോണിക് എന്ന് പറയുന്ന പുതുക്കൽ ചെയ്യാത്തവർക്ക് നമ്മുടെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ സമ്മാനം നിധിയുടെ ആനുകൂല്യം.

വാങ്ങുന്ന കർഷകർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ ബോധിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇത് ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷൽ ക്യാമ്പുകൾ ജൂൺ മാസം അഞ്ചാം തീയതി മുതൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ നടത്തപ്പെടുന്നത് അടുത്തുള്ള ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ വഴിയെ നമുക്ക് ഈ കെ വി സി പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുത്ത ഇത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/GpHKdVk60Nc

Scroll to Top