തിരുവനന്തപുരത്ത് ജലപ്രളയം കൊച്ചി പൂർണമായി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്ന നടക്കുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരും വീഡിയോ പൂർണമായിട്ടും തന്നെ കാണുക വീഡിയോയിലേക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് വഴി വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴയാണ് പെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പാണ്.

   

ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ശക്തമായ കാട്ടിലും മഴയിലും ആലപ്പുഴയിലും കായംകുളത്തും വീടുകൾ നശിച്ചു എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് വരുന്നത് പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ് മഴയ്ക്ക് ഒപ്പം ശക്തമായിട്ടുള്ള കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലും സാധ്യതയുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും ശക്തമായ കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ആകമാനം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

പല ജില്ലകളിലും യെല്ലോ ഓറഞ്ച് അല്ലാത്ത പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ശക്തമായ മഴ പെയ്ത മേഖലകളിൽ വീണ്ടും ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ പെയ്യുന്നു എന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ആണ് വരുന്നത് ഇതുകൂടാതെ തന്നെയും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ അതിതീവ്രമായുള്ള മഴ പെയ്യുന്നു എന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top