ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ സൗജന്യ വിദേശ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

നമസ്കാരം ഇന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള സൗജന്യമായിട്ടുള്ള വിദേശ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് ഏകദേശം പതിനാറോളം കാറ്റഗറി ഐറ്റം നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് കാലിക്കറ്റ് തൃശൂരിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫ്രീ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ജോബ് വേക്കൻസിസ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഈ വീഡിയോ പൂർണമായിട്ടും കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതുപോലെ നാട്ടിലും വിദേശത്തുമായി

   

നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ whatsapp ചാനലും ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിംഗ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തു നോക്കുക ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് കമ്പനി ഡയറക്ടറിന്റെ ഫ്രീ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top