ഗ്യാസ് മസ്റ്ററിങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആധാർ വഴി EKYC|സബ്‌സിഡി അറിയിപ്പ് ബുക്കിങ് മാറ്റം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഗാർഹിക പാചകവാതക സിലണ്ടകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ എല്ലാവരും തന്നെയും അപ്പോൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന കുറച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് പാചകവാതക വിതരണം എല്ലാം നമുക്ക് വീണ്ടും ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിലക്കാതെ ഈ സഹായം നമുക്ക് നൽകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മ ഈ കെവൈസി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും .

   

ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ആദ്യം അറിയിപ്പ് വന്ന സമയത്ത് അത് നിർബന്ധമില്ലായിരുന്നു ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇന്ന് പല മേഖലകളിലേക്കും നമ്മൾ ബയോമെട്രിക് മാസ്റ്ററിംഗ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്ത മതിയാകൂ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാസ് ആണ് കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകി എല്ലാ മേഖലകളിലേക്ക് ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ആവേശ പൂർത്തീകരിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

https://youtu.be/DXTBb6fafpo

Scroll to Top