ഗൾഫിലേക്ക് ജോലി നോക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? 👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ വച്ച് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന ഗൾഫ് കൺട്രി ലേക്കുള്ള അധികം കമ്പനികളിലേക്കുള്ള ജോബ് ലാസ്റ്റ് കമ്മന്റിലെ നിങ്ങളുടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഐടി കമ്പനി ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്നീ നിരവധി കാറ്റഗറിയിലേക്കുള്ള .

   

വേക്കൻസിസ് നമ്മൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് സോങ്ങ് അന്വേഷിക്കുന്ന ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആകാതിരിക്കാൻ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണാനായി ശ്രമിക്കുക ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ജോബ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top