20 വർഷം പാരമ്പര്യമുള്ള കോസ്മെറ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയിലേക്ക് സ്ഥിര നിയമനം👇👇

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ജോലി ഉത്തരങ്ങൾ ഉടൻ നിയമനം കോസ്മെറ്റിക് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഷോറൂമിലേക്ക് ലേഡി സെയിൽസുകളിലെ ആവശ്യമുണ്ട് 18 മുതൽ 32 വയസ്സ് വരെ വിദ്യാഭ്യാസം ഏതുമാകാം ഫ്രഷേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാലറി വരുന്നത് 18000 രൂപ മുതൽ ബോണസ്…….

   

20 വർഷം പാരമ്പര്യമുള്ള കോസ്മെറ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടിങ് കമ്പനിയിലേക്ക് എസ്എസ്എൽസി കഴിഞ്ഞ 18ന് 35 മിഡിയിൽ പ്രായം വരുന്ന യുവതി യുവാക്കൾക്ക് സ്ഥിര നിയമനത്തിൽ ആയിട്ട് സുവർണാവസരം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവ് താഴെ കൊടുത്തെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇👇.

https://youtu.be/eVZNgWRj-J4

Scroll to Top