കല്യാണത്തിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പെൺകുട്ടി കുട്ടി ഗർഭിണി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിന്നെ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മീര സുദേവൻ എടുത്തുപറഞ്ഞു നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ചു വരുവാൻ നീ ഒരു കമന്റ്റമോളല്ലേ ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും നിനക്ക് അവനോട് പറഞ്ഞുകൂടെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഇപ്പോഴും തന്റെ മക്കൾ താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെയും അംഗീകരിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാലും അവർ അംഗീകരിച്ചു.

   

തരില്ല എന്നാൽ പിന്നെ നീ എന്നെ മറന്നു രാഹുലിനെ വിവാഹം കഴിക്ക് നിനക്കെന്നെ മറക്കാൻ സാധിക്കും അത് നീ അറിയേണ്ട നിനക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് നീ ചെയ്തുകൊള്ളും എന്നാലും നീ മറ്റൊരുവന്റെ മുൻപിൽ പ്രദർശന വസ്തുവായിട്ട് നിന്നും അവനോട് വിയോജിപ്പും പ്രകടിപ്പിച്ചത് എല്ലാം എന്നെ വിവാഹത്തിന് രണ്ടാഴ്ച മാത്രം എനിക്ക് സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാകുന്നതേയില്ല എന്നിട്ടും നീ പറയുന്നു .

എന്നെ മറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നും മീരാ അവന്റെ അരികിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ചേർന്നിരുന്നു എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല നിന്നെ മറക്കാനും രാഹുലിനെ സ്നേഹിക്കാനും ഒന്നും സാധിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നീ എന്നെ വന്ന് ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടി എന്റെ അദ്ദേഹം തള്ളുന്നത് പോലെയും കെട്ടിപ്പുണർന്നു അവൾ പനിച്ചു വിറക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിയും അവന്റെ റൂമിലേക്ക് അവൾ പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

Scroll to Top