ക്ഷേമപെൻഷൻ കിട്ടുന്നവർക്ക് നാളെ മുതൽ മസ്റ്ററിങ്

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വാർഷിക മാസ്റ്ററിംഗ് നാളെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെയും ആരംഭിച്ച ഓഗസ്റ്റ് മാസം 24 തീയതി അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടു മാസത്തെ സമയം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരുപക്ഷേ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കാലവർഷം ശക്തമാവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നത്.

   

ഉൾപ്പെടെ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകും അത്യാവശ്യം നല്ല കാലാവസ്ഥ ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ പരമാവധി ആളുകൾ എത്തിച്ചേർന്ന പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇനി അത് മാത്രമല്ല വാർഷികം പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന എല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ആനുകൂല്യം പിന്നീട് തടസ്സപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് .

പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതുപോലും ആധാർ കാർഡുകൾ ആണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന രേഖ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് ആധാറും അതോടൊപ്പം തന്നെ കയ്യിൽ ഒരു ഫോണും കൂടി കയ്യിൽ കരുതുക ഇനി ഇതേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ബയോമെട്രിക്കൽ മസ്ജിങ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുവയ്ക്കണം നമ്മുടെ വിരലുകൾ പതിച്ച സ്കാൻ ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/xAW6TdRjEuw

Scroll to Top