പത്താം ക്ലാസുകാർക്ക് UAE യിൽ അവസരം

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഓടി ഇ പി സി വഴിയുവയിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളുടെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു പുരുഷന്മാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം യോഗ്യത എസ്എസ്എൽസി മുൻ പരിചയം ഏതെങ്കിലും സുരക്ഷ ഫീൽഡിൽ ആർമി പോലീസ് സെക്യൂരിറ്റി മുതലായവകുറിഞ്ഞത് തെളിയിക്കപ്പെട്ട രണ്ടു വർഷത്തെ പരിധിയും എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

   
Scroll to Top