ബസ്സിൽ വെച്ച് മോഷണത്തിന് പിടിച്ച യുവതി ആരെന്നു അറിഞ്ഞു ഞെട്ടി പൊലീസുകാർ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കള്ളൻ കള്ളൻ എന്റെ മാല മോഷ്ടിച്ചുവും ഒരു സ്ത്രീയുടെയും ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം കേട്ടതും ബസ്സിൽ തെങ്ങിനിറഞ്ഞ ആളുകൾ ഒച്ചയും ബഹളവും ആയിട്ട് കണ്ടക്ടർ എന്റെ രണ്ടു പോയിന്റ് മാലാൻ ആരോ പൊട്ടിച്ചെടുത്തേയും ആ സ്ത്രീയുടെ കരച്ചിൽ തുടങ്ങിയതും ആരോ പറഞ്ഞു സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ അടുത്താണ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വീട് സാറേ വണ്ടി ആരും ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങരുത് ബസ് നേരെ പോലീസ്.

   

സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകട്ടെ കണ്ടക്ടർ ഡ്രൈവറോട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്നെ ഇവിടെ എനിക്ക് ജോലിയുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ളതാണ് കണ്ടക്ടർ അക്ഷമനായി മാന്യമായിട്ടുള്ള വേഷം ധരിച്ച കാഴ്ചയിൽ സമൂഹനായ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു സഹോദരാ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു അഞ്ചുമിനിറ്റ് സമയമേ എടുക്കും അത് പറഞ്ഞ് അയാൾ അടുത്തുനിന്ന് .

രണ്ടുപേരെയും ഏറെ കണ്ടിട്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചും ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ സംശയം ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ കാഴ്ചയിൽ മാന്യനാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവനിൽ സംശയമുണ്ട് ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇതിനു കുറച്ചു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top