നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ പാർട്ട് ടൈം ആയും ജോലി ചെയ്യാം 👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ നോക്കുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും തൊഴിലവസരം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കി കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

   

ജോലിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അവർക്കും തൊഴിൽ നിങ്ങളും ഒരു കാരണക്കാരനായി മാറുക ഏതൊരു ജോലി നേടുവാനും സി വി അത്യാവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മികച്ച പ്രൊഫഷണൽ സിവി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മികച്ച സിബിഐ.

കയറി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ വേക്കൻസി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുണ്ട് പറമ്പിലേക്കാണ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ഫീമെയിൽ വേക്കൻസി ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരെയും എല്ലാത്തിനെയും പരിഗണിക്കുകയും കോളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് ടു പാസായാൽ മതി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/RjSQAOuWlHM

Scroll to Top