പോസ്റ്റ് ഓഫീസില്‍ അവസരം | സ്റ്റാഫ്‌ കാര്‍ ഡ്രൈവര്‍ ആവാം

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അവസരത്തിൽ നിന്നാണ് കർണാടക സർക്കാർ സ്റ്റാർ കാർ ഡ്രൈവർ ഓർഡിനറി പോസ്റ്റിലേക്ക് വേക്കൻസിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

   
Scroll to Top