ക്ഷേമപെൻഷൻ ജൂൺ 1600 അക്കൗണ്ടിൽ കൈകളിൽ ഈ ദിവസം

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ക്ഷേമ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ക്ഷേമ പെൻഷൻ അറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽജിയം ഫോളോ ചെയ്യുവാനും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് ചെയ്യുവാനും മറക്കാതിരിക്കുക ജൂൺ മാസത്തിലെ .

   

സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനുകളുടെയും സർക്കാർ ധനസഹായത്തോടു കൂടി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളുടെയും വിതരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനായിട്ട് 900 കോടി രൂപയോളം ധനവകുപ്പും അനുവദിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ 15600 രൂപ വീതം ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും വിതരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

ജൂൺ മാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ ആണ് എന്നാണ് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കിയത് ജനുവരി മാസം മുതലുള്ള അഞ്ചുമാസത്തെ പെൻഷൻ കുടിക്കുകയും ഉണ്ടെന്നും അതു ഉടനെ തന്നെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുല്യ നൽകുമെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/kF-PT8XOqOk

Scroll to Top