ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് 2024 കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്നു കൂടുതൽ പേരെ ചേർക്കുന്നു 5 ലക്ഷത്തിന്റെ സൗജന്യ ചികിത്സ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സ്വാഗതം രാജ്യത്തെ ഭൂരിഭാഗം പൊതുജനങ്ങളും കാത്തിരുന്ന ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് സൗജന്യ കുടുംബ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ 2024 വർഷത്തിലെ വലിയൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രസർക്കാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാഷ്ട്രപതിയും രൗപതിമൂര്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുൻപായിട്ട് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുവാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് .

   

സപ്പോർട്ട് തരുവാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ഓരോ വർഷവും ചികിത്സാ ചെലവുകൾ വർധിച്ചുവരുന്ന അദ്ദേഹം കുടുംബങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത താളം തെറ്റിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു വർഷം 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ സൗജന്യ ചികിത്സ ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഉറപ്പാക്കുന്ന ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയും രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് ആശ്വാസമായിട്ട് തീരുന്നത് ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ.

കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും 24 വർഷത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ ആയുഷ്മാൻ ഭാരതം ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ വൈസർ പൂർത്തിയായ രാജ്യത്തെയും എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ആരോഗ്യപരിരക്ഷ ഉറപ്പുവാക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രപതി ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/HETPfBW6rTY

Scroll to Top