ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിശ്ശിക നാളെ മുതൽ|കുട്ടികൾക്ക് ക്യാഷ്അവാർഡ്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതോടപ്പം തന്നെ മുതിർന്നവർക്കും ലഭിക്കുന്ന വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് അംഗത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ള മക്കൾക്കും .

   

ഭാരദോഷികം ആയിട്ട് നൽകുന്നു പഠനമികനാണെന്ന് അവാർഡ് നൽകുന്നത് എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിലും പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിലും ഉന്നത വിജയം നേടിയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ക്യാഷ് അവാർഡ് നൽകുന്നത് അവാർഡിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള അറിയിപ്പ് നമ്മുടെ whatsapp ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് കമന്റ്.

ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത ജോയിൻ ചെയ്യുക അടുത്ത അവാർഡ് നൽകുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി അംഗത്തിലെ മക്കൾക്കാണോ അതോടൊപ്പം തന്നെ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനുബന്ധ മേഖല പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ മക്കൾക്കും ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് അംഗത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് അവാർഡ് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/QplqB9aT8y8

Scroll to Top